Html tegn
Her er en liste over specielle tegn i html.
De danske "", "" & "" er markeret.
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
HTML Kode Brow
ser
! ! N N { { ¨ Õ
" " O O | | © Ö
# ` P P } } ª ×
$ $ Q Q ~ ~ « Ø
% % R R  ? ¬ Ù
& & S S € ­ Ú
' ' T T  ? ® Û
( ( U U ‚ ¯ Ü
) ) V V ƒ ° Ý
* * W W „ ± Þ
+ + X X … ² ß
, , Y Y † ³ à
- - Z Z ‡ ´ á
. . [ [ ˆ µ â
/ / \ \ ‰ ¶ ã
0 0 ] ] Š · ä
1 1 ^ ^ ‹ ¸ å
2 2 _ _ Œ ¹ æ
3 3 ` `  ? º ç
4 4 a a Ž » è
5 5 b b  ? ¼ é
6 6 c c  ? ½ ê
7 7 d d ‘ ¾ ë
8 8 e e ’ ¿ ì
9 9 f f “ À í
: : g g ” Á î
&#59; ; h h • Â ï
&#60; < &#105; i &#150; &#195; &#240;
&#61; = &#106; j &#151; &#196; &#241;
&#62; > &#107; k &#152; &#197; &#242;
&#63; ? &#108; l &#153; &#198; &#243;
&#64; @ &#109; m &#154; &#199; &#244;
&#65; A &#110; n &#155; &#200; &#245;
&#66; B &#111; o &#156; &#201; &#246;
&#67; C &#112; p &#157; ? &#202; ? &#247;
&#68; D &#113; q &#158; &#203; &#248;
&#69; E &#114; r &#159; &#204; &#249;
&#70; F &#115; s &#160;   &#205; &#250;
&#71; G &#116; t &#161; &#206; &#251;
&#72; H &#117; u &#162; &#207; &#252;
&#73; I &#118; v &#163; &#208; &#253;
&#74; J &#119; w &#164; &#209; &#254;
&#75; K &#120; x &#165; &#210; &#255;
&#76; L &#121; y &#166; &#211;    
 
 
  Html tegn
Her er en liste over specielle tegn i html.
De danske "", "" & "" er markeret.
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
HTML
Kode
Brow
ser
&copy; &Eacute; &Yacute; &eth;
&reg; &Ecirc; &THORN; &ntilde;
&nbsp;   &Euml; &szlig; &ograve;
&quot; " &Igrave; &agrave; &oacute;
&amp; & &Iacute; &aacute; &ocirc;
&lt; < &Icirc; &aring; &otilde;
&gt; > &Iuml; &aelig; &ouml;
&Agrave; &ETH; &ccedil; &oslash;
&Aacute; &Ntilde; &egrave; &ugrave;
&Acirc; &Otilde; &eacute; &uacute;
&Atilde; &Ouml; &ecirc; &ucirc;
&Auml; &Oslash; &euml; &yacute;
&Aring; &Ugrave; &igrave; &thorn;
&AElig; &Uacute; &iacute; &yuml;
&Ccedil; &Ucirc; &icirc; &bull;
&Egrave; &Uuml; &iuml;